HỘI DOANH NGHIỆP THỚI AN
Tìm Doanh Nghiệp
ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Trở Thành Thanh Viên

MIỄN PHÍ

0 %
THÀNH VIÊN MỚI

CHỌN ƯU ĐÃI NÂNG CAO

Popular

THÀNH VIÊN TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

20.000.000/Năm

Trọn Quyền Ưu Đãi Tiêu Biểu

Được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi của thành viên tiêu biểu

Đầu Danh Sách Doanh Nghiệp

Danh sách của quý doanh nghiệp nằm top đầu trong danh sách dn

Được Tham Gia Họp Cùng BCH

Được tham gia các kỳ họp có tính chất điều phối chi hội cùng ban chấp hành

Hàng Ngũ Đại Diện Chi Hội

Quy doanh nhân là đội ngũ đại diện hội, là bộ mặt chi hội khi ngoại giao

Quyền Kiểm Tra Tài Chính

Được chất vấn, kiểm tra tài chính bất kỳ lúc nào đối với ban chấp hành hội