CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

HÌNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại hội doanh nghiệp Thới An, Quận 12 được hoạt động dưới hình thức liên kết huy động nguồn tài chính và kiến thức kinh doanh từ các doanh nghiệp lớn, các tổ chức đầu tư thương mại từ trong và ngoài nước đến với các dự án Startup. Trương kinh kết nối không thu phí đối với hội viên. Startup sẽ được chia sẽ, tư vấn đầy đủ về kinh nghiệm và thị trường kinh doanh, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong khởi nghiệp. Nhà đầu tư có thể đến từ các doanh nghiệp lớn trong hội hoặc các tổ chức kết nối khác. Start up có thể chọn phương thức kiêu gọi đầu từ, hợp tác kinh doanh hoặc chỉ nhận tư vấn.

NỘI DUNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

Hỗ Trợ Huy Động Vốn

Các dự án Starup sẽ đượng hỗ trợ tối đa nguồn vốn đầu tư theo nhu cầu

Hỗ Trợ Thông Tin Thị Trường

Cung cấp các báo cáo dữ liệu thị trường, các quy định pháp luật liên quan

Tư Vấn Chiến Lược Kinh Doanh

Starup sẽ được các chuyên gia, các nhà quản trị doanh nghiệp thành công tư vấn kinh doanh

Tư Vấn Giải Pháp Bán Hàng

Được tiếp cận vói các phương pháp bán hàng hiện đại đang hiệu quả nhất

Hỗ Trợ Hoạch Định Tài Chính

Hoạch định và dự trù rủi ro tài chính là yếu tốt rất quan trọng đối với khởi nghiệp

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Quản Trị

Những yếu tố kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp thành công sẽ rất cần thiết cho Starup

TIÊU CHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ THAM HỖ TRỢ

Đăng Ký Hỗ Trợ Khởi Nghiệp

CÁC TIÊU CHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN

Đã Là Thành Viên Của Hội

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp này chỉ hỗ trợ các thành viên trong hội, nếu bạn chưa là thành viên hãy liên hệ với ban chấp hành hội để được trở thành thanh viên và tiến hành bước đăng ký hỗ trợ tiếp theo

Lê Nguyen Khanh Trinh

Bạn Phải Là CEO Trở Lên

Trong dự án khởi nghiệp bạn trình bày cần hỗ trợ Ban hỗ trợ khởi nghiệp của hội chỉ áp dụng hổ trợ với các thành viên có chức danh CEO đén Founder, các chức danh thấp hơn chưa được áp dụng.

16/08/2022

Có Dự Án Kinh Doanh Phù Hợp

Trước khi đi đến tư vấn và hỗ trợ sâu hơn về dự án kinh doanh của bạn thì hội đồng hỗ trợ sẽ phải xem xét dự án của bạn có khả thi không. Một số dự án kinh doanh ko phù hợp thị trường sẽ không được hỗ trợ

Chương Trình Hỗ Trợ Khởi Nghiệp

Có Tài Chính & Ý Tưởng Tốt

Một số dự án thông thường bạn cần đạt mức tài chính đầu tư ít nhất 30%. Tuy nhiên những dự án mang tính mới mẽ đột phá yêu cầu về tài chính sẽ ko cần nữa, ý tưởng của bạn sẽ được tư vấn đầu tư theo yêu cầu.

QUY TRÌNH HỖ TRỢ KHỎI NGHIỆP

Gửi Đăng Ký

Dự án cần hỗ trợ gửi đăng ký cho ban chấp hành hội

Thuyết Trình Sơ Bộ

Buổi thiết trình sơ bộ sẽ được diễn ra trong trương trình cafe CEO

Hội Đưa Phương Án

Hội gửi đè nghị phương án hỗ trợ qua Online trước khi thực hiện

Thực Hiện Hỗ Trợ

Bước cuối dùng thực hiện các hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp