QUYỀN LỢI HỘI VIÊN THEO CẤP ĐỘ

Hội viên được lựa chọn gói quyền lợi khi tham gia hội, mỗi mỗi cấp độ có gói quyền lợi riêng. Cấp độ quyền lợi đựa dựa trên sự đóng góp của hội viên về mặt tài chính hoặc về sự cống hiến phi tài chính

HỘI VIÊN PHỔ THÔNG

Tạo cơ hội trãi nghiệp và tìm hiểu các lợi ích mà hội doanh nghiệp mang lại cho từng hội viên. Hội viên được miễn phí toàn bộ cấp độ này

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Gian hàng trên website hội theo hói cơ bản bao gồm logo, thông tin doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, thông tin liên lạc

Được tham gia Full các chương trình hoạt động của hội gồm: Cafe Doanh Nhân, Kết Nối Giao Thương, Sinh Hoạt Hội, Sự Kiện…

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

HỘI VIÊN THƯỜNG TRỰC

Thêm nhiều ưu đãi, lợi ích từ hội doanh nghiệp hơn, nhất là được sự quan tâm sâu hơn về hỗ trợ kinh doanh.

QUYỀN LỢI BẠC

Mặc định ở cấp độ này hội viên có có đầy đủ quyền lợi cơ bản ở cấp độ thành viên phổ thông. Quyền lợi cơ bản là quyền lợi bất kỳ hội viên nào cũng có

Thông tin sản phẩm của hội viên được thể hiện nâng cao trên web site hội, được hỗ trợ đăng thông tin sản phẩm

Logo doanh nghiệp sẽ được trình chiếu trong các buổi cafe doanh nhận, doanh nghiệp. 

Thông tin hội viên nằm khu vực doanh dách hội viên thường trực, việc này tạo uy tín cao hơn trong nhóm hội viên phổ thông

Tại các sự kiện hội tổ chức hội viên thường trực được trưng bày gian hàng miễn phí

3 sản phẩm hoặc dịch vụ show trên trang chủ của website hội,hoặc thể hiện trên các trang chuyên mục của hội.

Ưu đãi thường trực luôn được hội nghiên cứu và cho ra càng ngày càng nhiều ưu đãi mới nhầm thu hút và hỗ trợ các hội viên.

HỘI VIÊN TIÊU BIỂU

Thêm nhiều ưu đãi, lợi ích từ hội doanh nghiệp hơn, nhất là được sự quan tâm sâu hơn về hỗ trợ kinh doanh.

QUYỀN LỢI VÀNG

Mặc định ở cấp độ này hội viên có có đầy đủ quyền lợi cơ bản ở cấp độ thành viên phổ thông. Quyền lợi cơ bản là quyền lợi bất kỳ hội viên nào cũng có

Thông tin sản phẩm của hội viên được thể hiện nâng cao trên web site hội, được hỗ trợ đăng thông tin sản phẩm

Logo doanh nghiệp sẽ được trình chiếu trong các buổi cafe doanh nhận, doanh nghiệp. 

Logo doanh nghiệp sẽ được trình chiếu trong các buổi cafe doanh nhận, doanh nghiệp. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

Được các gói kết nối, liên kết kinh doanh từ hội và các doanh nghiệp khác trong hội. 

QUYỀN LỢI KIM CƯƠNG

Bạn là bộ mặt của chi hội vì vậy ban chấp hành cần xem xét kỹ lưỡng tư cách tham gia của nhóm quyền lợi này. Vì mục đích xứng đáng nhất

Trọn Quyền Ưu Đãi Tiêu Biểu

Được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi của thành viên tiêu biểu

Đầu Danh Sách Doanh Nghiệp

Danh sách của quý doanh nghiệp nằm top đầu trong danh sách dn

Được Tham Gia Họp Cùng BCH

Được tham gia các kỳ họp có tính chất điều phối chi hội cùng ban chấp hành

Hàng Ngũ Đại Diện Chi Hội

Quy doanh nhân là đội ngũ đại diện hội, là bộ mặt chi hội khi ngoại giao

Quyền Kiểm Tra Tài Chính

Được chất vấn, kiểm tra tài chính bất kỳ lúc nào đối với ban chấp hành hội

TRỞ THÀNH HỘI VIÊN NÂNG CAO

Để trở thành hội viên có cấp độ nâng cao quý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án đóng góp cho hội đó là bằng tài chính hoặc các đóng góp, công hiến phi tài chính

ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH

Thành Viên Phổ Thông: FREE

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Thành Viên Thường Trực: 2.000.000/năm

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Thành Viên Tiêu Biểu: 5.000.000/năm

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn

ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC, Ý TƯỞNG

Tham Gia Các Sự Kiện Thương Xuyên

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Tham Gia Ban Phát Triển Hội

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Đóng Góp Ý Tưởng Kinh Doanh

Bạn không cần đóng góp tiền ở gói thành viên này, đây là ưu đãi của hội dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn