HỘI DOANH NGHIỆP THỚI AN
Tìm Doanh Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NHIỆP

Kết nối doanh nghiệp là chương trình giao lưu thăm hỏi của cấp lãnh đạo hội cùng các chuyên gia, nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng đến doanh nghiệp là thanh viên hội. Chương trình mang đến sự kết nối giữa người có nhu cầu và người cung cấp sản phẩm dịch vụ đó. Chương trình cũng mang đến sự hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm quản lý từ các đơn vị chuyên nghiệp, các đơn bị thành công cho doanh nghiệp thành viên được liên lết.

QUI TRÌNH KẾT NỐI

0

Nhận Đăng Ký Kết Nối

Ban thư ký tiếp nhận đăng ký kết nối và tiến hành tiềm hiểu ngành nghiề kinh doanh cũng như các đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp gửi yêu cầu. Đăng ký kết nội được BCH duyệt và phản hồi trong 1 làm việc tiếp theo

0

Kết Nối Doanh Nghiệp Phù Hợp Liên Kết

Doanh nghiệp phù họp là doanh nghiệp có liên quan đến doanh nghiệp đăng ký ký nối. Cụ thể như: Có nhu cầu sử dụng dịch vụ, là nhà cung cấp, là khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp được liên kết. Nguồn từ các hiệp hội doanh nghiệp khác, không phân biệt địa bàn

0

Kết Nối Chuyên Gia, Chuyên Viên

Chuyên viên hoặc chuyên gia trong lĩnh vự mà doanh nghiệp cần kết nối cần hỗ trợ tư vấn, tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý, phát triển doanh nghiệp.

0

Kết Nối Nhà Đầu Tư, Ngân Hàng, Tổ Chức Tài Chính

Đầy là bước chỉ áp dụng đối vói các doanh nghiệp đăng ký kết nối cho nhu cầu tài chính hoặc huy động vốn, các doanh nghiệp không quan tâm vấn đề này thì bước này sẽ không thực hiện.

0

Đi Đến Doanh Nghiệp Cần Kết Nối

Đoàn kết nối sẽ thống nhất thời gian đi đến doanh nghiệp. Đoàn bao gồm tất các thành viên liên quan đến doanh nghiệp. Dự kiến từ 5-10 người tùy theo doanh nghiệp đề nghị